aboutus
โพรไฟล์ QC

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ บริษัท มีทั้งหมด 4 ครั้งตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พวกเขาคือการตรวจสอบวัตถุดิบการตรวจสอบก่อนหล่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คณะตรวจสอบมีทั้งหมด 5 คน แต่ละลิงค์การตรวจสอบจะมีรายงานการทดสอบ ขอการทดสอบจากบุคคลที่สาม

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ